Skip to main content

8 Courses

14 BÀI HỌC VỀ NGHỆ THUẬT THUYẾT PHỤC
Thiết kế
Preview Course

Thiết kế

14 BÀI HỌC VỀ NGHỆ THUẬT THUYẾT PHỤC

- Khóa học được thiết kế dựa trên nội dung của các cuộc nói chuyện và thuyết phục tại các buổi hội nghị, hội chợ, hội thảo chuyên đề kinh doanh trong các ngành tài chính , bảo hiểm, hàng tiêu dùng, máy móc thiết bị  tại các công ty nổi tiếng như Prudential Việt Nam, Manulife, FE Credit, Ngân Hàng TMCP Saigon, Bảo hiểm súc khỏe Bảo Minh, Generali... 

- Dựa trên các tài liệu chuẩn hóa của nước ngoài và chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam nhằm cung cấp cho người học những bài học, công cụ và phương pháp dễ áp dụng nhất và đem lại kết quả thành công cao. 


Ghép ảnh chuyên nghiệp với Photoshop
Thiết kế
Preview Course

Thiết kế

Ghép ảnh chuyên nghiệp với Photoshop

Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

Học Adobe photoshop CS6 cho người mới bắt đầu
Thiết kế
Preview Course

Thiết kế

Học Adobe photoshop CS6 cho người mới bắt đầu

Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

Học Corel chuyên nghiệp trong 7 ngày
Thiết kế
Preview Course

Thiết kế

Học Corel chuyên nghiệp trong 7 ngày

Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

Thiết kế ảnh với Photoshop
Thiết kế
Preview Course

Thiết kế

Thiết kế ảnh với Photoshop

Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

Thiết kế dàn trang chuyên nghiệp bằng Indesign
Thiết kế
Preview Course

Thiết kế

Thiết kế dàn trang chuyên nghiệp bằng Indesign

Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

Thiết kế illustrator từ số 0
Thiết kế
Preview Course

Thiết kế

Thiết kế illustrator từ số 0

Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

Thiết kế NX CAD Design nâng cao
Thiết kế
Preview Course

Thiết kế

Thiết kế NX CAD Design nâng cao

Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.